Dėl ligos labai kenčiate?
                    Vargstate patys, kartu su Jumis vargsta Jūsų artimieji?
                                        Norite suprasti savo ligą?

          Mūsų Centras yra atviras visiems ieškantiems pagalbos. Čia Jums padės sveikti aukštos kvalifikacijos specialistai. Čia niekas Jūsų nebars, nesmerks, nemoralizuos, negąsdins... Tik geri personalo ir pacientų tarpusavio santykiai, supratimas ir pagarba tarnauja pacientų motyvacijai gydytis ir sveikimo procesui.

Pastatas 2006 [large]


          Pravėrus Centro duris, Jus pasitinka registratūros darbuotoja, kuri paruošusi medicininę dokumentaciją, nukreipia Jus pas gydytoją konsultantą.
          Gydytojas apžiūros metu, įvertina paciento psichinę ir somatinę būklę, nustato diagnozę, aptaria socialinius klausimus. Tariamasi su šeimos nariais. Sudaromas gydymo planas, parenkama gydymo vieta (stacionare arba ambulatoriškai).
          Gydytis nusprendusiais priklausomybe sergančiais pacientais rūpinasi ne vien gydytojai. Tiems, kurie nesugeba bendrauti visuomenėje, yra praradę socialinius ryšius, atsitiesti ir adaptuotis padeda psichologas ir socialinis darbuotojas.

          Paciento prašymu, atliekamas ambulatorinis anoniminis išblaivinimas. Čia Jūs pateksite į jaukią, vienam asmeniui skirtą palatą, kur medikų priežiūroje bus atlikta savalaikė medikamentinė detoksikacija. Pacientui pageidaujant, čia gali būti suteikiama individuali psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacija.

Palata (2) [large]
    anoniminio išblaivinimo palata

          Centre yra 28 stacionarinės lovos suaugusiems. Stacionaras yra mišrus - gydomi vyrai ir moterys, sergantys priklausomybe nuo alkoholio bei narkotikų. Stacionaro veikla pagrįsta  savanoriškumo principu, griežta dienotvarke ir savitarna. Čia gydomi sunkesni pacientai, kuriems po ilgo psichotropinių medžiagų vartojimo, išsivysto abstinencijos būsenos, gręsiančios gyvybei ir reikalinga teikti būtinąją pagalbą, tikslu išvengti ūmių psichozių, pagerinti ligonio psichinę ir somatinę būseną, sumažinti depresijos simptomus. Čia pacientui taikomas medikamentinis detoksikacinis gydymas pagal individualų gydymo planą.

Palata (1) [large]

          Dalyvavimas bendruomenės susirinkimuose padeda pacientui suprasti savo ligą ir įsijungti į sveikimo procesą. Šiame procese dalyvauja medicinos psichologas, socialinis darbuotojas.
          Psichologo pagalba reikalinga kiekvienam pacientui: dažnam diagnozuojami asmenybės pakitimai, kognityvinių funkcijų pažeidimai, labili psichoemocinė būklė. Po psichokorekcijos pagerėja paciento nuotaika, neišspręstos problemos tampa išsprendžiamomis, negatyvios mintys tampa pozityviomis. Konsultuojami paciento šeimos nariai, kuriems taip pat gali būti reikalinga psichologo pagalba.
         
Socialinis darbuotojas įvertina paciento socialinę situaciją, padeda susitvarkyti dokumentus, sudaro sąlygas mokytis bendravimo įgūdžių, organizuoja grupinius užsiėmimus pagal 12 žingsnių programą, siunčia pacientus į anoniminių alkoholikų klubus.
         
Centro užimtumo kambaryje sudarytos puikios sąlygos vystyti pacientų įvairiapusį užimtumą (meno terapija, muzikos terapija, video terapija ir kt.). Pacientai vyrai noriai įsitraukia į sportinę veiklą.
         
Mūsų Centras palaiko ryšį su psichosocialinės reabilitacijos centru ,,Agapao‘‘.


         
Centras funkcionuoja sudaręs sutartį su VšĮ Šiaulių respublikine ligonine. Ligoninės AIDS laboratorija įgalina padėti rizikos grupės asmenims nemokamai išsitirti dėl ŽIV, AIDS ligos, virusinių hepatitų, lytiniu keliu plintančių ligų ir kt. Esant įtarimui, ligoniai siunčiami ištyrimui dėl TBC. Bendradarbiaujame su miestų ir rajonų Socialinių paslaugų skyriais teikdami medicinines paslaugas asmenims, kuriems gresia tėvystės teisių atėmimas dėl alkoholio ar narkotikų vartojimo sukeltų socialinių problemų.